Privacyverklaring

Bootspat Media, gevestigd aan Atoomweg 2, 1627 LE Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Atoomweg 2, 1627 LE Hoorn
E-mailadres: info@bootspat.nl
Telefoonnummer: 0229 74 53 98

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bootspat Media verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bootspat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bootspat Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bootspat Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Bootspat Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bootspat Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bootspat Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
– Voor- en achternaam > 1 jaar na laatste activiteit > administratieve doeleinden
– Adresgegevens > 1 jaar na laatste activiteit > administratieve doeleinden
– Telefoonnummer > 1 jaar na laatste activiteit > administratieve doeleinden
– E-mailadres > 1 jaar na laatste activiteit > administratieve doeleinden
– Gegevens over uw activiteiten op onze website > 14 maanden > Optimaliseren functionaliteit van onze website

Delen van persoonsgegevens met derden
Bootspat Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bootspat Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bootspat Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Bootspat Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Deze website maakt gebruik van cookies en diensten van derden om social media functies te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. Klik hieronder om jouw voorkeuren aan te passen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bootspat Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en jouw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als je één van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plug-in, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op jouw YouTube-account, kun je met YouTube jouw surfgedrag rechtstreeks aan jouw persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij jouw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt je in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google-weblettertypen
Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van weblettertypen van Google. Wanneer je een pagina opent, laadt jouw browser de benodigde weblettertypen in jouw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet jouw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Google wordt zich er daardoor van bewust dat onze webpagina via uw IP-adres werd geopend. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plug-in. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als jouw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door jouw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt je op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bootspat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bootspat Media wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bootspat Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bootspat.nl.